top of page
  • CCF

Mae myfyrwyr sy’n codi arian yn estyn am y ffôn

Y penwythnos hwn, bydd nifer o fyfyrwyr presennol yn dechrau ffonio cyn-fyfyrwyr i'w gwahodd i gyfrannu at Brosiect yr Hen Goleg, neu os yw'n well ganddynt, i Gronfa Aber am galedi, lles a chyfleoedd myfyrwyr. Mae'r OSA wedi addo cyllid cyfatebol o hyd at £5000, ond y gobaith yw rhagori ar y targed hwn yn sylweddol. Bydd pob ceiniog yn cyfrif, a werthfawrogir y symiau bach a mawr yn yr un fath, fel rhoddion rheolaidd neu trwy roi un rhodd unigol. Bydd adfywio'r Hen Goleg, yr adeilad y sefydlwyd yr OSA i'w achub bron i 130 mlynedd yn ôl, yn creu canolfan newydd bwysig i'r Brifysgol a'i chyn-fyfyrwyr, a'r gymuned ac ymwelwyr. Mewn ymgyrchoedd blaenorol, mae rhai straeon diddorol wedi dod i'r amlwg mewn sgyrsiau rhwng myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr, gan gadarnhau'r Ysbryd Aber cryf ar draws cenedlaethau a disgyblaethau.コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page